largest_prime_factor.mlw 2.59 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(*
Euler project Problem 3: Largest prime factor

The prime factors of 13195 are 5, 7, 13 and 29.

What is the largest prime factor of the number 600851475143 ?

*)

module PrimeFactor

12 13 14 15
 use mach.int.Int
 use number.Divisibility
 use number.Prime
 use number.Coprime
16

17 18
 (** returns the smallest divisor of `n` greater than or equal to `d`,
   assuming no divisor between 2 and `d`. *)
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 let rec smallest_divisor (d n:int) : int
  requires { 2 <= n }
  requires { 2 <= d <= n }
  requires { forall i:int. 2 <= i < d -> not divides i n }
  ensures { d <= result <= n }
  ensures { divides result n }
  ensures { forall i:int. 2 <= i < result -> not divides i n }
  variant { n - d }
 = if d * d > n then begin
   assert { forall i:int. 2 <= i < n /\ divides i n ->
    i >= d && let u = div n i in u * i = n && divides u n &&
    u * i = n && (u >= d -> n >= d * i >= d * d && false)
    && u >= 2 && u < n && false } ; n
Mário Pereira's avatar
Mário Pereira committed
32
  end else if d >= 2 && n % d = 0 then d else
33 34
 smallest_divisor (d+1) n

35 36
 use ref.Ref
 use list.List
37 38 39 40 41 42 43 44

 let largest_prime_factor (n:int) : int
  requires { 2 <= n }
  ensures { prime result }
  ensures { divides result n }
  ensures { forall i:int. result < i <= n -> not (prime i /\ divides i n) }
 = let d = smallest_divisor 2 n in
  let factor = ref d in
Mário Pereira's avatar
Mário Pereira committed
45
  let target = ref (n / d) in
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  assert { !target * d = n && divides !target n } ;
  assert { forall i:int. prime i /\ divides i n /\ i > d ->
   coprime d i && divides i !target };
  while !target >= 2 do
   invariant { 1 <= !target <= n }
   invariant { 2 <= !factor <= n }
   invariant { divides !factor n }
   invariant { prime !factor }
   invariant { forall i:int. divides i !target /\ i >= 2 ->
    i >= !factor /\ divides i n }
   invariant { forall i:int. prime i /\ divides i n /\ i > !factor ->
    divides i !target }
   variant { !target }
Mário Pereira's avatar
Mário Pereira committed
59
   let oldt = ghost !target in
60 61 62 63 64
   let ghost oldf = !factor in
   assert { divides !target !target && !target >= 2 && !target >= !factor };
   let d = smallest_divisor !factor !target in
   assert { prime d };
   factor := d;
Mário Pereira's avatar
Mário Pereira committed
65
   target := !target / d;
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
   assert { !target * d = oldt && divides !target oldt } ;
   assert { forall i:int. prime i /\ divides i n /\ i > d ->
    i > oldf && divides i oldt && 1 <= d < i
    && coprime d i && divides i !target }
  done;
  !factor

 let test () =
  largest_prime_factor 13195 (* should be 29 *)

 let solve () =
  largest_prime_factor 600851475143

end


(***
Local Variables:
compile-command: "why3ide largest_prime_factor.mlw"
End:
*)