Commit 4c1bd7be authored by Mathieu Giraud's avatar Mathieu Giraud

tests: TODO on three 0000-nck .should-vdj tests

parent e54b4f7d
>TRDD2_3/7/0_TRDD3 >TRDD2_3/7/0_TRDD3
gcgGGTGGtGATGGCAAAGTGCCAAGGAAAGGGAAAAAGGAAGAAGAGGGTTTTTATACTGATGTGTTTCATTGTGCCTTCCCCCCCCTACTGGGGGAtACGCACAGTGCTACAAAACCTACAgAGACCTGTACAAAAACTGCAGGGGCAAAAGTGCCATTTCCCTGGGATATCCTCACCCTGGGTcCcaaa gcgGGTGGtGATGGCAAAGTGCCAAGGAAAGGGAAAAAGGAAGAAGAGGGTTTTTATACTGATGTGTTTCATTGTGCCTTCCCCCCCCTACTGGGGGAtACGCACAGTGCTACAAAACCTACAgAGACCTGTACAAAAACTGCAGGGGCAAAAGTGCCATTTCCCTGGGATATCCTCACCCTGGGTcCcaaa
# double DD non detecte # double DD non detecte
>TRDD2*01_0/4/3_TRDD3_0/2/3_TRDJ1*01 >TRDD2*01_0/4/3_TRDD3_0/2/3_TRDJ1*01 TODO
AgcgggtggtgatggcaaagtgccaaggaaagggaaaaaggaagaagagggtttttatactgatgTGTTTCATTGTGCCTTCCTACGTGAGGGGGATACGCCCCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC AgcgggtggtgatggcaaagtgccaaggaaagggaaaaaggaagaagagggtttttatactgatgTGTTTCATTGTGCCTTCCTACGTGAGGGGGATACGCCCCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
# double DD non detecte # double DD non detecte
>TRAV29/DV5*01_3/8/3_TRDD2_1/0/3_TRDD3_0/0/2_TRDJ1 >TRAV29/DV5*01_3/8/3_TRDD2_1/0/3_TRDD3_0/0/2_TRDJ1 TODO
cattAggtAAAAATGaagatGGAAGATTCACTGTCTTCTTAAACAAAAGTGCCAAGCACCtctcTctGCACATTGTGCCCTCCCAGCCTGGAGACTCTGCAGTGTACTTCTGTGCAGCAACACCGAGATCCTAGGGGGATACgACCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGgAACa cattAggtAAAAATGaagatGGAAGATTCACTGTCTTCTTAAACAAAAGTGCCAAGCACCtctcTctGCACATTGTGCCCTCCCAGCCTGGAGACTCTGCAGTGTACTTCTGTGCAGCAACACCGAGATCCTAGGGGGATACgACCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGgAACa
\ No newline at end of file
>TRGV4_3/15/2_TRGJ1*01 >TRGV4_3/15/2_TRGJ1*01
GCGTCTTCTGTacTATGACTCCTACACCTCcaGCGTTGTGTTGGAATcaGGAATcaGCCCAGGGAAGTATGATACTTATGGAAGCACAAGGAAgAACTTGAGAATGATACTGCGAAATCTTATTGAAAATGACTCTGGAGTCTATTACTGTGCCACCTGGGATAAGGAGGGACATAAgATTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACACTGGTTGTCACAGGTA GCGTCTTCTGTacTATGACTCCTACACCTCcaGCGTTGTGTTGGAATcaGGAATcaGCCCAGGGAAGTATGATACTTATGGAAGCACAAGGAAgAACTTGAGAATGATACTGCGAAATCTTATTGAAAATGACTCTGGAGTCTATTACTGTGCCACCTGGGATAAGGAGGGACATAAgATTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACACTGGTTGTCACAGGTA
>TRGV11_2/5/0_TRGJ1 >TRGV11_2/5/0_TRGJ1
TGGTGTACCaCTGTGCcTGCtgGaTTAGGCTCCTAGAATTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACACTGGTTGTCACAGGTaagtatcggaagaatacaacattccaaggtaatagagggaaagcaggaa TGGTGTACCaCTGTGCcTGCtgGaTTAGGCTCCTAGAATTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACACTGGTTGTCACAGGTaagtatcggaagaatacaacattccaaggtaatagagggaaagcaggaa
# arbitrage difficile # arbitrage difficile
>TRGV10*01_14/18/1_TRGJ1*01 >TRGV10*01_14/18/1_TRGJ1*01 TODO
ATCCtttACcaTCaAGtCCGtAGAGAAAGAAGACAtGGCCGTttACTACtGtGCtACCGCtGGAgGtCCttACAAttAtTAtAAGAAACtCTttGGCAGTGGAACAACACtGGTtGTCACAGGTA ATCCtttACcaTCaAGtCCGtAGAGAAAGAAGACAtGGCCGTttACTACtGtGCtACCGCtGGAgGtCCttACAAttAtTAtAAGAAACtCTttGGCAGTGGAACAACACtGGTtGTCACAGGTA
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment