germlines.data 3.79 KB
Newer Older
1
{
2
  
3
  "TRA": {
4
    "shortcut": "A",
5
    "color" : "#268bd2",
6
    "description": "Human T-cell receptor, alpha locus (14q11.2)",
7 8 9 10
    "recombinations": [ {
      "5": ["TRAV.fa"],
      "3": ["TRAJ.fa"]
    } ],
11 12 13
    "parameters": {
      "seed": "13s"
    }
14
  },
15

16
  "TRB": {
17
    "shortcut": "B",
18
    "color" : "#cb4b16",
19
    "description": "Human T-cell receptor, beta locus (7q34)",
20 21 22 23 24
    "recombinations": [ {
      "5": ["TRBV.fa"],
      "4": ["TRBD.fa"],
      "3": ["TRBJ.fa"]
    } ],
25 26 27
    "parameters": {
      "seed": "12s"
    }
28
  },
29

30
  "TRG": {
31
    "shortcut": "G",
32
    "color" : "#dc322f",
33
    "description": "Human T-cell receptor, gamma locus (7p14)",
34 35 36 37
    "recombinations": [ {
      "5": ["TRGV.fa"],
      "3": ["TRGJ.fa"]
    } ],
38 39 40
    "parameters": {
      "seed": "10s"
    }
41
  },
42

43
  "TRD": {
44
    "shortcut": "D",
45
    "color" : "#b58900",
46
    "description": "Human T-cell receptor, delta locus (14q11.2)",
47 48 49 50 51
    "recombinations": [ {
      "5": ["TRDV.fa"],
      "4": ["TRDD.fa"],
      "3": ["TRDJ.fa"]
    } ],
52 53 54
    "parameters": {
      "seed": "10s"
    }
55
  },
56

57
  "TRA+D": {
58 59
    "shortcut": "a",
    "color" : "#46abf2",
60
    "description": "Human T-cell receptor, alpha/delta locus (14q11.2)",
61 62 63 64 65
    "recombinations": [ {
      "5": ["TRDV.fa", "TRDD_upstream.fa"],
      "4": ["TRDD.fa"],
      "3": ["TRAJ.fa"]
    } ],
66
    "parameters": {
67
      "seed": "13s"
68 69 70
    }
  },

71
  "TRD+": {
72
    "shortcut": "d",
73
    "color" : "#d5a920",
74 75
    "description": "Human T-cell receptor, delta locus (14q11.2), incomplete Dd2-Dd3 rearrangements",
    "follows": "TRD",
76
    "recombinations": [ {
77 78 79 80
      "5": ["TRDD2_upstream.fa"],
      "3": ["TRDJ.fa", "TRDD3_downstream.fa"]
    }, {
      "5": ["TRDD2_upstream.fa"],
81
      "3": ["TRDJ.fa", "TRDD3_downstream.fa"]
82 83 84 85
    } ],
    "parameters": {
      "seed": "9s"
    }
86
  },
87

88
  "IGH": {
89
    "shortcut": "H",
90
    "color" : "#6c71c4",
91
    "description": "Human immunoglobulin, heavy locus (14q32.33)",
92 93 94 95 96
    "recombinations": [ {
      "5": ["IGHV.fa"],
      "4": ["IGHD.fa"],
      "3": ["IGHJ.fa"]
    } ],
97 98 99
    "parameters": {
      "seed": "12s"
    }
100
  },
101 102
  "IGH+": {
    "shortcut": "h",
103
    "color" : "#8c91e4",
104 105
    "description": "Human immunoglobulin, heavy locus (14q32.33), incomplete DH-JH rearrangements",
    "follows": "IGH",
106 107 108 109
    "recombinations": [ {
      "5": ["IGHD_upstream.fa"],
      "3": ["IGHJ.fa"]
    } ],
110 111
    "parameters": {
      "seed": "12s"
112
    }
113
  },
114

115
  "IGK": {
116
    "shortcut": "K",
117
    "color" : "#2aa198",
118
    "description": "Human immunoglobulin, kappa locus (2p11.2)",
119 120 121 122
    "recombinations": [ {
      "5": ["IGKV.fa"],
      "3": ["IGKJ.fa"]
    } ],
123
    "parameters": {
124
      "seed": "10s"
125
    }
126 127
  },
  "IGK+": {
128
    "shortcut": "k",
129
    "color" : "#4ac1a8",
130 131
    "description": "Human immunoglobulin, kappa locus (2p11.2), Vk-KDE and Intron-KDE rearrangements",
    "follows": "IGK",
132 133 134 135
    "recombinations": [ {
      "5": ["IGKV.fa", "IGK-INTRON.fa"],
      "3": ["IGK-KDE.fa"]
    } ],
136 137 138
    "parameters": {
      "seed": "10s"
    }
139
  },
140

141
  "IGL": {
142
    "shortcut": "L",
143
    "color" : "#d33682",
144
    "description": "Human immunoglobulin, lambda locus (22q11.2)",
145 146 147 148
    "recombinations": [ {
      "5": ["IGLV.fa"],
      "3": ["IGLJ.fa"]
    } ],
149
    "parameters": {
150
      "seed": "10s"
151
    }
152
  }
153

154
}