Commits (1)
......@@ -602,8 +602,10 @@ subs = {
('', 'stsmlq', 'dtsmlq', 'ctsmlq', 'ztsmlq' ),
('', 'stsqrt', 'dtsqrt', 'ctsqrt', 'ztsqrt' ),
('', 'stpgqrt', 'dtpgqrt', 'ctpgqrt', 'ztpgqrt' ),
('', 'stplqt', 'dtplqt', 'ctplqt', 'ztplqt' ),
('', 'stpqrt', 'dtpqrt', 'ctpqrt', 'ztpqrt' ),
('', 'stpmqrt', 'dtpmqrt', 'ctpmqrt', 'ztpmqrt' ),
('', 'stpmlqt', 'dtpmlqt', 'ctpmlqt', 'ztpmlqt' ),
('', 'stslqt', 'dtslqt', 'ctslqt', 'ztslqt' ),
('', 'ststrf', 'dtstrf', 'ctstrf', 'ztstrf' ),
('', 'sttlqt', 'dttlqt', 'cttlqt', 'zttlqt' ),
......