Commits (1)
......@@ -571,6 +571,7 @@ subs = {
('', 'ssysv', 'dsysv', 'csysv', 'zsysv' ),
('', 'sposv', 'sposv', 'cposv', 'cposv' ),
('', 'spotrf', 'dpotrf', 'cpotrf', 'zpotrf' ),
('', 'spotrf', 'dpotrf', 'cpxtrf', 'zpxtrf' ),
('', 'ssytrf', 'dsytrf', 'csytrf', 'zsytrf' ),
('', 'spotri', 'dpotri', 'cpotri', 'zpotri' ),
('', 'spotrs', 'dpotrs', 'cpotrs', 'zpotrs' ),
......@@ -842,6 +843,7 @@ subs = {
('', 'SSYSV', 'DSYSV', 'CSYSV', 'ZSYSV' ),
('', 'SPOSV', 'SPOSV', 'CPOSV', 'CPOSV' ),
('', 'SPOTRF', 'DPOTRF', 'CPOTRF', 'ZPOTRF' ),
('', 'SPOTRF', 'DPOTRF', 'CPXTRF', 'ZPXTRF' ),
('', 'SSYTRF', 'DSYTRF', 'CSYTRF', 'ZSYTRF' ),
('', 'SPOTRI', 'DPOTRI', 'CPOTRI', 'ZPOTRI' ),
('', 'SPOTRS', 'DPOTRS', 'CPOTRS', 'ZPOTRS' ),
......