Commit 8e98313e authored by Sebastien Philippot's avatar Sebastien Philippot
Browse files

[nancy] change range ip for global kavlan for grele cluster #bug 9640

parent 07941048
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.58",
"kavlan-11": "10.7.201.174",
"kavlan-12": "10.11.201.174",
"kavlan-13": "10.15.201.174",
"kavlan-14": "10.19.201.174",
"kavlan-16": "10.27.201.174",
"kavlan-18": "10.35.201.174",
"kavlan-19": "10.39.201.174",
"kavlan-11": "10.7.200.1",
"kavlan-12": "10.11.200.1",
"kavlan-13": "10.15.200.1",
"kavlan-14": "10.19.200.1",
"kavlan-16": "10.27.200.1",
"kavlan-18": "10.35.200.1",
"kavlan-19": "10.39.200.1",
"kavlan-2": "192.168.221.58",
"kavlan-20": "10.43.201.174",
"kavlan-21": "10.47.201.174",
"kavlan-20": "10.43.200.1",
"kavlan-21": "10.47.200.1",
"kavlan-3": "192.168.236.58",
"kavlan-4": "10.16.13.58",
"kavlan-5": "10.16.77.58",
......
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.67",
"kavlan-11": "10.7.201.183",
"kavlan-12": "10.11.201.183",
"kavlan-13": "10.15.201.183",
"kavlan-14": "10.19.201.183",
"kavlan-16": "10.27.201.183",
"kavlan-18": "10.35.201.183",
"kavlan-19": "10.39.201.183",
"kavlan-11": "10.7.200.10",
"kavlan-12": "10.11.200.10",
"kavlan-13": "10.15.200.10",
"kavlan-14": "10.19.200.10",
"kavlan-16": "10.27.200.10",
"kavlan-18": "10.35.200.10",
"kavlan-19": "10.39.200.10",
"kavlan-2": "192.168.221.67",
"kavlan-20": "10.43.201.183",
"kavlan-21": "10.47.201.183",
"kavlan-20": "10.43.200.10",
"kavlan-21": "10.47.200.10",
"kavlan-3": "192.168.236.67",
"kavlan-4": "10.16.13.67",
"kavlan-5": "10.16.77.67",
......
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.68",
"kavlan-11": "10.7.201.184",
"kavlan-12": "10.11.201.184",
"kavlan-13": "10.15.201.184",
"kavlan-14": "10.19.201.184",
"kavlan-16": "10.27.201.184",
"kavlan-18": "10.35.201.184",
"kavlan-19": "10.39.201.184",
"kavlan-11": "10.7.200.11",
"kavlan-12": "10.11.200.11",
"kavlan-13": "10.15.200.11",
"kavlan-14": "10.19.200.11",
"kavlan-16": "10.27.200.11",
"kavlan-18": "10.35.200.11",
"kavlan-19": "10.39.200.11",
"kavlan-2": "192.168.221.68",
"kavlan-20": "10.43.201.184",
"kavlan-21": "10.47.201.184",
"kavlan-20": "10.43.200.11",
"kavlan-21": "10.47.200.11",
"kavlan-3": "192.168.236.68",
"kavlan-4": "10.16.13.68",
"kavlan-5": "10.16.77.68",
......
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.69",
"kavlan-11": "10.7.201.185",
"kavlan-12": "10.11.201.185",
"kavlan-13": "10.15.201.185",
"kavlan-14": "10.19.201.185",
"kavlan-16": "10.27.201.185",
"kavlan-18": "10.35.201.185",
"kavlan-19": "10.39.201.185",
"kavlan-11": "10.7.200.12",
"kavlan-12": "10.11.200.12",
"kavlan-13": "10.15.200.12",
"kavlan-14": "10.19.200.12",
"kavlan-16": "10.27.200.12",
"kavlan-18": "10.35.200.12",
"kavlan-19": "10.39.200.12",
"kavlan-2": "192.168.221.69",
"kavlan-20": "10.43.201.185",
"kavlan-21": "10.47.201.185",
"kavlan-20": "10.43.200.12",
"kavlan-21": "10.47.200.12",
"kavlan-3": "192.168.236.69",
"kavlan-4": "10.16.13.69",
"kavlan-5": "10.16.77.69",
......
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.70",
"kavlan-11": "10.7.201.186",
"kavlan-12": "10.11.201.186",
"kavlan-13": "10.15.201.186",
"kavlan-14": "10.19.201.186",
"kavlan-16": "10.27.201.186",
"kavlan-18": "10.35.201.186",
"kavlan-19": "10.39.201.186",
"kavlan-11": "10.7.200.13",
"kavlan-12": "10.11.200.13",
"kavlan-13": "10.15.200.13",
"kavlan-14": "10.19.200.13",
"kavlan-16": "10.27.200.13",
"kavlan-18": "10.35.200.13",
"kavlan-19": "10.39.200.13",
"kavlan-2": "192.168.221.70",
"kavlan-20": "10.43.201.186",
"kavlan-21": "10.47.201.186",
"kavlan-20": "10.43.200.13",
"kavlan-21": "10.47.200.13",
"kavlan-3": "192.168.236.70",
"kavlan-4": "10.16.13.70",
"kavlan-5": "10.16.77.70",
......
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.71",
"kavlan-11": "10.7.201.187",
"kavlan-12": "10.11.201.187",
"kavlan-13": "10.15.201.187",
"kavlan-14": "10.19.201.187",
"kavlan-16": "10.27.201.187",
"kavlan-18": "10.35.201.187",
"kavlan-19": "10.39.201.187",
"kavlan-11": "10.7.200.14",
"kavlan-12": "10.11.200.14",
"kavlan-13": "10.15.200.14",
"kavlan-14": "10.19.200.14",
"kavlan-16": "10.27.200.14",
"kavlan-18": "10.35.200.14",
"kavlan-19": "10.39.200.14",
"kavlan-2": "192.168.221.71",
"kavlan-20": "10.43.201.187",
"kavlan-21": "10.47.201.187",
"kavlan-20": "10.43.200.14",
"kavlan-21": "10.47.200.14",
"kavlan-3": "192.168.236.71",
"kavlan-4": "10.16.13.71",
"kavlan-5": "10.16.77.71",
......
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.59",
"kavlan-11": "10.7.201.175",
"kavlan-12": "10.11.201.175",
"kavlan-13": "10.15.201.175",
"kavlan-14": "10.19.201.175",
"kavlan-16": "10.27.201.175",
"kavlan-18": "10.35.201.175",
"kavlan-19": "10.39.201.175",
"kavlan-11": "10.7.200.2",
"kavlan-12": "10.11.200.2",
"kavlan-13": "10.15.200.2",
"kavlan-14": "10.19.200.2",
"kavlan-16": "10.27.200.2",
"kavlan-18": "10.35.200.2",
"kavlan-19": "10.39.200.2",
"kavlan-2": "192.168.221.59",
"kavlan-20": "10.43.201.175",
"kavlan-21": "10.47.201.175",
"kavlan-20": "10.43.200.2",
"kavlan-21": "10.47.200.2",
"kavlan-3": "192.168.236.59",
"kavlan-4": "10.16.13.59",
"kavlan-5": "10.16.77.59",
......
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.60",
"kavlan-11": "10.7.201.176",
"kavlan-12": "10.11.201.176",
"kavlan-13": "10.15.201.176",
"kavlan-14": "10.19.201.176",
"kavlan-16": "10.27.201.176",
"kavlan-18": "10.35.201.176",
"kavlan-19": "10.39.201.176",
"kavlan-11": "10.7.200.3",
"kavlan-12": "10.11.200.3",
"kavlan-13": "10.15.200.3",
"kavlan-14": "10.19.200.3",
"kavlan-16": "10.27.200.3",
"kavlan-18": "10.35.200.3",
"kavlan-19": "10.39.200.3",
"kavlan-2": "192.168.221.60",
"kavlan-20": "10.43.201.176",
"kavlan-21": "10.47.201.176",
"kavlan-20": "10.43.200.3",
"kavlan-21": "10.47.200.3",
"kavlan-3": "192.168.236.60",
"kavlan-4": "10.16.13.60",
"kavlan-5": "10.16.77.60",
......
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.61",
"kavlan-11": "10.7.201.177",
"kavlan-12": "10.11.201.177",
"kavlan-13": "10.15.201.177",
"kavlan-14": "10.19.201.177",
"kavlan-16": "10.27.201.177",
"kavlan-18": "10.35.201.177",
"kavlan-19": "10.39.201.177",
"kavlan-11": "10.7.200.4",
"kavlan-12": "10.11.200.4",
"kavlan-13": "10.15.200.4",
"kavlan-14": "10.19.200.4",
"kavlan-16": "10.27.200.4",
"kavlan-18": "10.35.200.4",
"kavlan-19": "10.39.200.4",
"kavlan-2": "192.168.221.61",
"kavlan-20": "10.43.201.177",
"kavlan-21": "10.47.201.177",
"kavlan-20": "10.43.200.4",
"kavlan-21": "10.47.200.4",
"kavlan-3": "192.168.236.61",
"kavlan-4": "10.16.13.61",
"kavlan-5": "10.16.77.61",
......
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.62",
"kavlan-11": "10.7.201.178",
"kavlan-12": "10.11.201.178",
"kavlan-13": "10.15.201.178",
"kavlan-14": "10.19.201.178",
"kavlan-16": "10.27.201.178",
"kavlan-18": "10.35.201.178",
"kavlan-19": "10.39.201.178",
"kavlan-11": "10.7.200.5",
"kavlan-12": "10.11.200.5",
"kavlan-13": "10.15.200.5",
"kavlan-14": "10.19.200.5",
"kavlan-16": "10.27.200.5",
"kavlan-18": "10.35.200.5",
"kavlan-19": "10.39.200.5",
"kavlan-2": "192.168.221.62",
"kavlan-20": "10.43.201.178",
"kavlan-21": "10.47.201.178",
"kavlan-20": "10.43.200.5",
"kavlan-21": "10.47.200.5",
"kavlan-3": "192.168.236.62",
"kavlan-4": "10.16.13.62",
"kavlan-5": "10.16.77.62",
......
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.63",
"kavlan-11": "10.7.201.179",
"kavlan-12": "10.11.201.179",
"kavlan-13": "10.15.201.179",
"kavlan-14": "10.19.201.179",
"kavlan-16": "10.27.201.179",
"kavlan-18": "10.35.201.179",
"kavlan-19": "10.39.201.179",
"kavlan-11": "10.7.200.6",
"kavlan-12": "10.11.200.6",
"kavlan-13": "10.15.200.6",
"kavlan-14": "10.19.200.6",
"kavlan-16": "10.27.200.6",
"kavlan-18": "10.35.200.6",
"kavlan-19": "10.39.200.6",
"kavlan-2": "192.168.221.63",
"kavlan-20": "10.43.201.179",
"kavlan-21": "10.47.201.179",
"kavlan-20": "10.43.200.6",
"kavlan-21": "10.47.200.6",
"kavlan-3": "192.168.236.63",
"kavlan-4": "10.16.13.63",
"kavlan-5": "10.16.77.63",
......
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.64",
"kavlan-11": "10.7.201.180",
"kavlan-12": "10.11.201.180",
"kavlan-13": "10.15.201.180",
"kavlan-14": "10.19.201.180",
"kavlan-16": "10.27.201.180",
"kavlan-18": "10.35.201.180",
"kavlan-19": "10.39.201.180",
"kavlan-11": "10.7.200.7",
"kavlan-12": "10.11.200.7",
"kavlan-13": "10.15.200.7",
"kavlan-14": "10.19.200.7",
"kavlan-16": "10.27.200.7",
"kavlan-18": "10.35.200.7",
"kavlan-19": "10.39.200.7",
"kavlan-2": "192.168.221.64",
"kavlan-20": "10.43.201.180",
"kavlan-21": "10.47.201.180",
"kavlan-20": "10.43.200.7",
"kavlan-21": "10.47.200.7",
"kavlan-3": "192.168.236.64",
"kavlan-4": "10.16.13.64",
"kavlan-5": "10.16.77.64",
......
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.65",
"kavlan-11": "10.7.201.181",
"kavlan-12": "10.11.201.181",
"kavlan-13": "10.15.201.181",
"kavlan-14": "10.19.201.181",
"kavlan-16": "10.27.201.181",
"kavlan-18": "10.35.201.181",
"kavlan-19": "10.39.201.181",
"kavlan-11": "10.7.200.8",
"kavlan-12": "10.11.200.8",
"kavlan-13": "10.15.200.8",
"kavlan-14": "10.19.200.8",
"kavlan-16": "10.27.200.8",
"kavlan-18": "10.35.200.8",
"kavlan-19": "10.39.200.8",
"kavlan-2": "192.168.221.65",
"kavlan-20": "10.43.201.181",
"kavlan-21": "10.47.201.181",
"kavlan-20": "10.43.200.8",
"kavlan-21": "10.47.200.8",
"kavlan-3": "192.168.236.65",
"kavlan-4": "10.16.13.65",
"kavlan-5": "10.16.77.65",
......
......@@ -25,16 +25,16 @@
"kavlan": {
"eth0": {
"kavlan-1": "192.168.205.66",
"kavlan-11": "10.7.201.182",
"kavlan-12": "10.11.201.182",
"kavlan-13": "10.15.201.182",
"kavlan-14": "10.19.201.182",
"kavlan-16": "10.27.201.182",
"kavlan-18": "10.35.201.182",
"kavlan-19": "10.39.201.182",
"kavlan-11": "10.7.200.9",
"kavlan-12": "10.11.200.9",
"kavlan-13": "10.15.200.9",
"kavlan-14": "10.19.200.9",
"kavlan-16": "10.27.200.9",
"kavlan-18": "10.35.200.9",
"kavlan-19": "10.39.200.9",
"kavlan-2": "192.168.221.66",
"kavlan-20": "10.43.201.182",
"kavlan-21": "10.47.201.182",
"kavlan-20": "10.43.200.9",
"kavlan-21": "10.47.200.9",
"kavlan-3": "192.168.236.66",
"kavlan-4": "10.16.13.66",
"kavlan-5": "10.16.77.66",
......
......@@ -42,7 +42,7 @@ nodes:
50:9A:4C:5B:C2:FE
)[i-1] %>
<% i174_187 = i+173 %>
<% i1_14 = i %>
<% i58 = i+57 %>
kavlan:
eth0:
......@@ -55,13 +55,13 @@ nodes:
kavlan-7: 10.16.205.<%= i58 %>
kavlan-8: 10.17.13.<%= i58 %>
kavlan-9: 10.17.77.<%= i58 %>
kavlan-11: 10.7.201.<%= i174_187 %>
kavlan-12: 10.11.201.<%= i174_187 %>
kavlan-13: 10.15.201.<%= i174_187 %>
kavlan-14: 10.19.201.<%= i174_187 %>
kavlan-16: 10.27.201.<%= i174_187 %>
kavlan-18: 10.35.201.<%= i174_187 %>
kavlan-19: 10.39.201.<%= i174_187 %>
kavlan-20: 10.43.201.<%= i174_187 %>
kavlan-21: 10.47.201.<%= i174_187 %>
kavlan-11: 10.7.200.<%= i1_14 %>
kavlan-12: 10.11.200.<%= i1_14 %>
kavlan-13: 10.15.200.<%= i1_14 %>
kavlan-14: 10.19.200.<%= i1_14 %>
kavlan-16: 10.27.200.<%= i1_14 %>
kavlan-18: 10.35.200.<%= i1_14 %>
kavlan-19: 10.39.200.<%= i1_14 %>
kavlan-20: 10.43.200.<%= i1_14 %>
kavlan-21: 10.47.200.<%= i1_14 %>
<% } %>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment