Commit 5566a0fa authored by Stephane Glondu's avatar Stephane Glondu

Update Romanian translation

parent ba3a94c4
......@@ -21,7 +21,7 @@
let lang = "ro"
let start = "Start"
let advanced_mode = "Advanced mode" (* FIXME *)
let advanced_mode = "Mod avansat"
let see_accepted_ballots = "Consultă buletinele de vot acceptate"
let belenios_booth = "Cabina de vot Belenios"
let here = "aici"
......@@ -86,7 +86,7 @@ let accepted_ballots = "Buletinele de vot acceptate"
let ballots_have_been_accepted_so_far = " buletin(e) de vot au fost acceptat(e) până în prezent."
let ballots_have_been_accepted = " buletin(e) de vot au fost acceptat(e)."
let ballots_have_been_accepted_and = " buletin(e) de vot au fost acceptat(e), și "
let have_been_tallied = " au fost numărate."
let have_been_tallied = " au fost contorizate."
let username = "Nume utilizator:"
let password = "Parola:"
let login = "Conectare"
......@@ -97,18 +97,18 @@ let not_yet_open = "Din păcate, această alegere nu este încă deschisă"
let come_back_later = "Acesta alegere nu există încă. Vă rugăm să reveniți mai târziu."
let cookies_are_blocked = "Cookie-urile sunt blocate"
let please_enable_them = "Browser-ul dumneavoastră pare să blocheze cookie-urile. Vă rugăm să le activați."
let election_currently_closed = "This election is currently closed." (* FIXME *)
let election_closed_being_tallied = "The election is closed and being tallied." (* FIXME *)
let the = " The " (* FIXME *)
let encrypted_tally = "encrypted tally" (* FIXME *)
let hash_is = " hash is " (* FIXME *)
let election_has_been_tallied = "This election has been tallied." (* FIXME *)
let election_archived = "This election is archived." (* FIXME *)
let number_accepted_ballots = "Number of accepted ballots: " (* FIXME *)
let you_can_also_download = "You can also download the " (* FIXME *)
let result_with_crypto_proofs = "result with cryptographic proofs" (* FIXME *)
let blank_vote = "Blank vote" (* FIXME *)
let no_other_blank = "No other choices are allowed when voting blank" (* FIXME *)
let election_currently_closed = "Această alegere este în prezent închisă."
let election_closed_being_tallied = "Această alegere este închisă și în curs de contorizare."
let the = " Amprenta "
let encrypted_tally = "rezultatului criptat"
let hash_is = " este "
let election_has_been_tallied = "Această alegere a fost contorizata."
let election_archived = "Această alegere este arhivată."
let number_accepted_ballots = "Numărul buletinelor de vot acceptate: "
let you_can_also_download = "De asemenea, puteți descărca "
let result_with_crypto_proofs = "rezultat cu dovada criptografică"
let blank_vote = "Vot alb"
let no_other_blank = "Nu puteți selecta o altă opțiune la un vot alb"
let mail_password_subject : ('a, 'b, 'c, 'd, 'e, 'f) format6 =
......@@ -120,7 +120,7 @@ let mail_password : ('a, 'b, 'c, 'd, 'e, 'f) format6 =
%s
Mai jos veți găsi numele de utilizator și parola. Pentru a
depune votul vostru, vă trebuie un cod de votare, ce va
depune votul vostru, vă trebuie un cod de votare, ce va fi
trimis într-un e-mail separat. Aveți grijă, parola și codul
de votare arată similare, dar joacă roluri diferite. Sistemul
va solicita codul de votare la intrarea în cabina de vot.
......@@ -144,7 +144,7 @@ let mail_credential : ('a, 'b, 'c, 'd, 'e, 'f) format6 =
%s
Mai jos veți găsi numele de utilizator și codul de votare.
Pentru a depune votul vostru, vă trebuie o parolă, ce va
Pentru a depune votul vostru, vă trebuie o parolă, ce va fi
trimisă într-un e-mail separat. Aveți grijă, parola și codul
de votare arată similare, dar joacă roluri diferite. Sistemul
va solicita codul de votare la intrarea în cabina de vot.
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment