Commit 19380c2f authored by Andrii Shachykov's avatar Andrii Shachykov Committed by Hosted Weblate

Translated using Weblate (Ukrainian)

Currently translated at 54.2% (89 of 164 strings)

Translation: Belenios/Voter interface
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/belenios/voter/uk/
parent 51a6d5e7
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-15 06:37+0000\n" "POT-Creation-Date: 2020-10-15 06:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-22 15:26+0000\n" "PO-Revision-Date: 2020-10-26 12:26+0000\n"
"Last-Translator: Andrii Shachykov <andrii.shachykov@gmail.com>\n" "Last-Translator: Andrii Shachykov <andrii.shachykov@gmail.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian <https://hosted.weblate.org/projects/belenios/voter/" "Language-Team: Ukrainian <https://hosted.weblate.org/projects/belenios/voter/"
"uk/>\n" "uk/>\n"
...@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr "" ...@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n" "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.3.1\n" "X-Generator: Weblate 4.3.2-dev\n"
#: src/web/pages_common.ml:234 #: src/web/pages_common.ml:234
msgid " (if you forgot it, for example)." msgid " (if you forgot it, for example)."
...@@ -38,15 +38,15 @@ msgstr " будь-коли під час виборів." ...@@ -38,15 +38,15 @@ msgstr " будь-коли під час виборів."
#: src/web/pages_voter.ml:634 #: src/web/pages_voter.ml:634
msgid " ballot(s) have been accepted so far." msgid " ballot(s) have been accepted so far."
msgstr " бюлетень(-і) був прийнятий на даний час." msgstr " бюлетень(-і) було прийнято на даний час."
#: src/web/pages_voter.ml:644 #: src/web/pages_voter.ml:644
msgid " ballot(s) have been accepted, and " msgid " ballot(s) have been accepted, and "
msgstr " бюлетень(-і) був прийнятий та " msgstr " бюлетень(-і) було прийнято та "
#: src/web/pages_voter.ml:639 #: src/web/pages_voter.ml:639
msgid " ballot(s) have been accepted." msgid " ballot(s) have been accepted."
msgstr " бюлетень(-і) був прийнятий." msgstr " бюлетень(-і) було прийнято."
#: src/web/web_common.ml:103 #: src/web/web_common.ml:103
msgid " day(s)" msgid " day(s)"
...@@ -61,9 +61,8 @@ msgid " has been received, but not recorded yet. " ...@@ -61,9 +61,8 @@ msgid " has been received, but not recorded yet. "
msgstr " було отримано, але ще не записано. " msgstr " було отримано, але ще не записано. "
#: src/web/pages_voter.ml:646 #: src/web/pages_voter.ml:646
#, fuzzy
msgid " have been tallied." msgid " have been tallied."
msgstr " були підраховані." msgstr " було підраховано."
#: src/web/web_common.ml:105 #: src/web/web_common.ml:105
msgid " hour(s)" msgid " hour(s)"
...@@ -91,299 +90,312 @@ msgstr " рік(років)" ...@@ -91,299 +90,312 @@ msgstr " рік(років)"
#: src/web/pages_voter.ml:697 #: src/web/pages_voter.ml:697
msgid "!" msgid "!"
msgstr "" msgstr "!"
#: src/tool/tool_js_booth.ml:168 #: src/tool/tool_js_booth.ml:168
msgid "(nothing)" msgid "(nothing)"
msgstr "" msgstr "(нічого)"
#: src/web/pages_common.ml:232 #: src/web/pages_common.ml:232
msgid ", or " msgid ", or "
msgstr "" msgstr ", або "
#: src/web/pages_voter.ml:109 #: src/web/pages_voter.ml:109
msgid ". It contains all submitted ballots in clear, in random order. It is up to you to apply your favorite counting method (e.g. Condorcet, STV, majority judgement)." msgid ". It contains all submitted ballots in clear, in random order. It is up to you to apply your favorite counting method (e.g. Condorcet, STV, majority judgement)."
msgstr "" msgstr ""
". Він містить усі подані бюлетені у випадковому порядку. Застосування вашого "
"улюбленого методу підрахунку залежить від вас (наприклад, методу Кондорсе, "
"системи єдиного перехідного голосу або рішення більшості)."
#: src/web/pages_voter.ml:261 #: src/web/pages_voter.ml:261
msgid "Accept" msgid "Accept"
msgstr "" msgstr "Згода"
#: src/web/pages_voter.ml:609 #: src/web/pages_voter.ml:609
msgid "Accepted ballots" msgid "Accepted ballots"
msgstr "" msgstr "Прийняті бюлетені"
#: src/web/pages_common.ml:57 #: src/web/pages_common.ml:57
msgid "Administer elections" msgid "Administer elections"
msgstr "" msgstr "Керувати виборами"
#: src/web/pages_common.ml:59 #: src/web/pages_common.ml:59
msgid "Administer this election" msgid "Administer this election"
msgstr "" msgstr "Керувати цими виборами"
#: src/web/pages_voter.ml:200 #: src/web/pages_voter.ml:200
msgid "Advanced mode" msgid "Advanced mode"
msgstr "" msgstr "Розширений режим"
#. src/web/pages_voter.ml:473 #. src/web/pages_voter.ml:473
#: src/web/pages_voter.ml:722 src/web/pages_voter.ml:554 #: src/web/pages_voter.ml:722 src/web/pages_voter.ml:554
msgid "Answer to questions" msgid "Answer to questions"
msgstr "" msgstr "Відровісти на запитання"
#: src/tool/tool_js_booth.ml:257 #: src/tool/tool_js_booth.ml:257
msgid "At least one of the answers is invalid!" msgid "At least one of the answers is invalid!"
msgstr "" msgstr "Принаймні одна з відповідей недійсна!"
#: src/web/pages_voter.ml:55 #: src/web/pages_voter.ml:55
msgid "Audit data: " msgid "Audit data: "
msgstr "" msgstr "Дані аудиту: "
#. src/web/pages_voter.ml:477 #. src/web/pages_voter.ml:477
#: src/web/pages_voter.ml:726 src/web/pages_voter.ml:558 #: src/web/pages_voter.ml:726 src/web/pages_voter.ml:558
msgid "Authenticate" msgid "Authenticate"
msgstr "" msgstr "Аутентифікувати"
#: src/web/pages_common.ml:266 #: src/web/pages_common.ml:266
msgid "Authentication failed" msgid "Authentication failed"
msgstr "" msgstr "Помилка аутентифікації"
#: src/web/pages_common.ml:269 #: src/web/pages_common.ml:269
msgid "Authentication failed, probably because of a bad username or password, or you are not allowed to perform this operation." msgid "Authentication failed, probably because of a bad username or password, or you are not allowed to perform this operation."
msgstr "" msgstr ""
"Помилка аутентифікації, можливо, через неправильне ім’я користувача чи "
"пароль, або вам не дозволено виконувати цю операцію."
#: src/web/pages_voter.ml:111 #: src/web/pages_voter.ml:111
msgid "Available methods on this server:" msgid "Available methods on this server:"
msgstr "" msgstr "Доступні методи на цьому сервері:"
#: src/web/pages_voter.ml:911 src/web/pages_voter.ml:865 #: src/web/pages_voter.ml:911 src/web/pages_voter.ml:865
msgid "Be careful, passwords and credentials look similar but play different roles." msgid "Be careful, passwords and credentials look similar but play different roles."
msgstr "" msgstr ""
"Будьте обережні, паролі та посвідчення схожі, але відіграють різні ролі."
#: src/web/pages_voter.ml:671 src/web/pages_voter.ml:659 #: src/web/pages_voter.ml:671 src/web/pages_voter.ml:659
msgid "Belenios Booth" msgid "Belenios Booth"
msgstr "" msgstr "Кабінка Беленіос"
#. src/web/pages_voter.ml:82 #. src/web/pages_voter.ml:82
#: src/tool/tool_js_booth.ml:159 src/tool/tool_js_booth.ml:85 #: src/tool/tool_js_booth.ml:159 src/tool/tool_js_booth.ml:85
msgid "Blank vote" msgid "Blank vote"
msgstr "" msgstr "Протестний голос"
#: src/web/pages_voter.ml:258 #: src/web/pages_voter.ml:258
msgid "By using this site, you accept our " msgid "By using this site, you accept our "
msgstr "" msgstr "Використовуючи цей сайт, ви приймаєте нашу "
#. src/web/pages_voter.ml:479 #. src/web/pages_voter.ml:479
#: src/web/pages_voter.ml:728 src/web/pages_voter.ml:560 #: src/web/pages_voter.ml:728 src/web/pages_voter.ml:560
msgid "Confirm" msgid "Confirm"
msgstr "" msgstr "Підтвердити"
#: src/web/pages_voter.ml:708 #: src/web/pages_voter.ml:708
msgid "Continue" msgid "Continue"
msgstr "" msgstr "Продовжити"
#: src/web/site_voter.ml:111 #: src/web/site_voter.ml:111
msgid "Cookies are blocked" msgid "Cookies are blocked"
msgstr "" msgstr "Файли cookie заблоковано"
#: src/web/pages_voter.ml:917 #: src/web/pages_voter.ml:917
msgid "Credential:" msgid "Credential:"
msgstr "" msgstr "Посвідчення:"
#: src/web/pages_voter.ml:929 #: src/web/pages_voter.ml:929
msgid "Dear %s," msgid "Dear %s,"
msgstr "" msgstr "Шановний(-а) %s,"
#. src/web/pages_voter.ml:481 #. src/web/pages_voter.ml:481
#: src/web/pages_voter.ml:730 src/web/pages_voter.ml:562 #: src/web/pages_voter.ml:730 src/web/pages_voter.ml:562
msgid "Done" msgid "Done"
msgstr "" msgstr "Готово"
#: src/web/pages_voter.ml:790 #: src/web/pages_voter.ml:790
msgid "Election UUID: " msgid "Election UUID: "
msgstr "" msgstr "UUID виборів: "
#: src/web/pages_voter.ml:794 src/web/pages_voter.ml:51 #: src/web/pages_voter.ml:794 src/web/pages_voter.ml:51
msgid "Election fingerprint: " msgid "Election fingerprint: "
msgstr "" msgstr "Відбиток виборів: "
#: src/web/pages_voter.ml:773 src/web/pages_common.ml:86 #: src/web/pages_voter.ml:773 src/web/pages_common.ml:86
msgid "Election server" msgid "Election server"
msgstr "" msgstr "Сервер виборів"
#: src/web/pages_voter.ml:760 #: src/web/pages_voter.ml:760
msgid "Encrypting…" msgid "Encrypting…"
msgstr "" msgstr "Шифрування…"
#: src/web/site_voter.ml:270 src/web/site_voter.ml:266 src/web/site_voter.ml:261 #: src/web/site_voter.ml:270 src/web/site_voter.ml:266 src/web/site_voter.ml:261
msgid "Error" msgid "Error"
msgstr "" msgstr "Помилка"
#: src/web/pages_voter.ml:584 #: src/web/pages_voter.ml:584
msgid "FAIL!" msgid "FAIL!"
msgstr "" msgstr "Помилка!"
#: src/web/pages_common.ml:105 #: src/web/pages_common.ml:105
msgid "Get the source code" msgid "Get the source code"
msgstr "" msgstr "Отримати сирцевий код"
#. src/web/pages_voter.ml:538 #. src/web/pages_voter.ml:538
#. src/web/pages_voter.ml:510 #. src/web/pages_voter.ml:510
#: src/web/pages_voter.ml:627 src/web/pages_voter.ml:599 #: src/web/pages_voter.ml:627 src/web/pages_voter.ml:599
msgid "Go back to election" msgid "Go back to election"
msgstr "" msgstr "Повернутися до виборів"
#: src/web/pages_voter.ml:446 #: src/web/pages_voter.ml:446
msgid "I am " msgid "I am "
msgstr "" msgstr "Я "
#: src/web/pages_voter.ml:451 #: src/web/pages_voter.ml:451
msgid "I cast my vote" msgid "I cast my vote"
msgstr "" msgstr "Я віддаю свій голос"
#: src/tool/tool_js_booth.ml:235 #: src/tool/tool_js_booth.ml:235
msgid "If you are asked to grade candidates (majority judgement) then 1 is the best grade, higher numbers are worse." msgid "If you are asked to grade candidates (majority judgement) then 1 is the best grade, higher numbers are worse."
msgstr "" msgstr ""
"Якщо вас попросять оцінити кандидатів (при рішенні більшості), тоді 1 — "
"найкраща оцінка, більші цифри гірші."
#: src/tool/tool_js_booth.ml:238 #: src/tool/tool_js_booth.ml:238
msgid "If you are asked to rank candidates (Condorcet, STV, ...) then use 1 for your first choice, 2 for the second, etc." msgid "If you are asked to rank candidates (Condorcet, STV, ...) then use 1 for your first choice, 2 for the second, etc."
msgstr "" msgstr ""
"Якщо вас просять оцінити кандидатів (метод Кондорсе, система єдиного "
"перехідного голосу, інше), то використовуйте 1 для вашого першого вибору, 2 "
"для другого і т.д."
#: src/web/pages_voter.ml:532 #: src/web/pages_voter.ml:532
msgid "If you want to vote, you must " msgid "If you want to vote, you must "
msgstr "" msgstr "Якщо ви хочете проголосувати, ви повинні "
#. src/web/pages_voter.ml:471 #. src/web/pages_voter.ml:471
#: src/web/pages_voter.ml:720 src/web/pages_voter.ml:552 #: src/web/pages_voter.ml:720 src/web/pages_voter.ml:552
msgid "Input credential" msgid "Input credential"
msgstr "" msgstr "Ввід посвідчення"
#: src/web/pages_voter.ml:739 #: src/web/pages_voter.ml:739
msgid "Input your credential " msgid "Input your credential "
msgstr "" msgstr "Введіть своє посвідчення "
#: src/tool/tool_js_booth.ml:387 #: src/tool/tool_js_booth.ml:387
msgid "Invalid credential!" msgid "Invalid credential!"
msgstr "" msgstr "Недійсне посвідчення!"
#: src/web/site_voter.ml:271 #: src/web/site_voter.ml:271
msgid "Invalid index for question." msgid "Invalid index for question."
msgstr "" msgstr "Недійсний індекс для запитання."
#: src/web/pages_voter.ml:133 #: src/web/pages_voter.ml:133
msgid "It will open in " msgid "It will open in "
msgstr "" msgstr "Він відкриється через "
#: src/web/pages_voter.ml:108 #: src/web/pages_voter.ml:108
msgid "JSON result" msgid "JSON result"
msgstr "" msgstr "Результат JSON"
#: src/web/pages_voter.ml:666 #: src/web/pages_voter.ml:666
msgid "Loading…" msgid "Loading…"
msgstr "" msgstr "Завантаження…"
#: src/web/pages_common.ml:197 #: src/web/pages_common.ml:197
msgid "Log in" msgid "Log in"
msgstr "" msgstr "Вхід"
#: src/web/pages_common.ml:253 #: src/web/pages_common.ml:253
msgid "Login" msgid "Login"
msgstr "" msgstr "Увійти"
#: src/web/pages_voter.ml:913 src/web/pages_voter.ml:867 #: src/web/pages_voter.ml:913 src/web/pages_voter.ml:867
msgid "Login and passwords are required once your ballot is ready to be cast." msgid "Login and passwords are required once your ballot is ready to be cast."
msgstr "" msgstr ""
"Логін і паролі будуть необхідні, як тільки ваш бюлетень буде готовий до "
"подання."
#: src/tool/tool_js_booth.ml:321 #: src/tool/tool_js_booth.ml:321
msgid "Next" msgid "Next"
msgstr "" msgstr "Далі"
#: src/tool/tool_js_booth.ml:138 #: src/tool/tool_js_booth.ml:138
msgid "No other choices are allowed when voting blank" msgid "No other choices are allowed when voting blank"
msgstr "" msgstr "Інші варіанти не допускаються у протестному голосі"
#: src/web/site_common.ml:43 #: src/web/site_common.ml:43
msgid "Not found" msgid "Not found"
msgstr "" msgstr "Не знайдено"
#: src/web/pages_voter.ml:920 src/web/pages_voter.ml:874 #: src/web/pages_voter.ml:920 src/web/pages_voter.ml:874
msgid "Note that you are allowed to vote several times." msgid "Note that you are allowed to vote several times."
msgstr "" msgstr "Зверніть увагу, що вам дозволено голосувати кілька разів."
#: src/web/pages_voter.ml:466 #: src/web/pages_voter.ml:466
msgid "Note: You have already voted. Your vote will be replaced." msgid "Note: You have already voted. Your vote will be replaced."
msgstr "" msgstr "Примітка: Ви вже проголосували. Ваш голос буде замінено."
#: src/web/pages_voter.ml:501 #: src/web/pages_voter.ml:501
msgid "Note: your ballot is encrypted and nobody can see its contents." msgid "Note: your ballot is encrypted and nobody can see its contents."
msgstr "" msgstr "Примітка: ваш бюлетень зашифрований і ніхто не може бачити його вміст."
#: src/tool/tool_js_booth.ml:230 #: src/tool/tool_js_booth.ml:230
msgid "Notes:" msgid "Notes:"
msgstr "" msgstr "Примітки:"
#: src/web/pages_voter.ml:221 #: src/web/pages_voter.ml:221
msgid "Number of accepted ballots: " msgid "Number of accepted ballots: "
msgstr "" msgstr "Кількість прийнятих бюлетенів: "
#: src/web/pages_voter.ml:921 src/web/pages_voter.ml:875 #: src/web/pages_voter.ml:921 src/web/pages_voter.ml:875
msgid "Only the last vote counts." msgid "Only the last vote counts."
msgstr "" msgstr "Тільки останній голос враховується."
#: src/web/pages_voter.ml:918 src/web/pages_voter.ml:872 #: src/web/pages_voter.ml:918 src/web/pages_voter.ml:872
msgid "Page of the election:" msgid "Page of the election:"
msgstr "" msgstr "Сторінка виборів:"
#: src/web/pages_common.ml:261 #: src/web/pages_common.ml:261
msgid "Password login" msgid "Password login"
msgstr "" msgstr "Вхід з паролем"
#: src/web/pages_voter.ml:871 src/web/pages_common.ml:248 #: src/web/pages_voter.ml:871 src/web/pages_common.ml:248
msgid "Password:" msgid "Password:"
msgstr "" msgstr "Пароль:"
#: src/tool/tool_js_booth.ml:376 #: src/tool/tool_js_booth.ml:376
msgid "Please enter your credential:" msgid "Please enter your credential:"
msgstr "" msgstr "Будь ласка, введіть своє посвідчення:"
#: src/web/pages_voter.ml:457 #: src/web/pages_voter.ml:457
msgid "Please log in to confirm your vote." msgid "Please log in to confirm your vote."
msgstr "" msgstr "Будь ласка, увійдіть, щоб підтвердити свій голос."
#: src/web/pages_common.ml:194 #: src/web/pages_common.ml:194
msgid "Please log in:" msgid "Please log in:"
msgstr "" msgstr "Будь ласка, увійдіть:"
#: src/web/pages_voter.ml:759 #: src/web/pages_voter.ml:759
msgid "Please wait while your ballot is being encrypted…" msgid "Please wait while your ballot is being encrypted…"
msgstr "" msgstr "Зачекайте, будь ласка, поки ваш бюлетень зашифровується…"
#: src/web/pages_voter.ml:665 #: src/web/pages_voter.ml:665
msgid "Please wait… " msgid "Please wait… "
msgstr "" msgstr "Зачекайте, будь ласка… "
#: src/web/pages_common.ml:100 #: src/web/pages_common.ml:100
msgid "Powered by " msgid "Powered by "
msgstr "" msgstr "Працює на "
#: src/tool/tool_js_booth.ml:320 #: src/tool/tool_js_booth.ml:320
msgid "Previous" msgid "Previous"
msgstr "" msgstr "Попередній"
#: src/web/pages_common.ml:107 #: src/web/pages_common.ml:107
msgid "Privacy policy" msgid "Privacy policy"
msgstr "" msgstr "Політика конфіденційності"
#: src/web/pages_common.ml:161 #: src/web/pages_common.ml:161
msgid "Proceed" msgid "Proceed"
msgstr "" msgstr "Продовжити"
#: src/web/pages_voter.ml:763 #: src/web/pages_voter.ml:763
msgid "Restart" msgid "Restart"
msgstr "" msgstr "Перезавантажити"
#: src/web/pages_voter.ml:949 #: src/web/pages_voter.ml:949
msgid "Results will be published on the election page" msgid "Results will be published on the election page"
msgstr "" msgstr "Результати будуть опубліковані на сторінці виборів"
#. src/web/pages_voter.ml:475 #. src/web/pages_voter.ml:475
#: src/web/pages_voter.ml:724 src/web/pages_voter.ml:556 #: src/web/pages_voter.ml:724 src/web/pages_voter.ml:556
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment