web_l10n_ro.ml 9.64 KB
Newer Older
1 2 3
(**************************************************************************)
(*                BELENIOS                *)
(*                                    *)
Stephane Glondu's avatar
Stephane Glondu committed
4
(* Copyright © 2012-2018 Inria                      *)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
(*                                    *)
(* This program is free software: you can redistribute it and/or modify *)
(* it under the terms of the GNU Affero General Public License as    *)
(* published by the Free Software Foundation, either version 3 of the  *)
(* License, or (at your option) any later version, with the additional  *)
(* exemption that compiling, linking, and/or using OpenSSL is allowed.  *)
(*                                    *)
(* This program is distributed in the hope that it will be useful, but  *)
(* WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of      *)
(* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU   *)
(* Affero General Public License for more details.            *)
(*                                    *)
(* You should have received a copy of the GNU Affero General Public   *)
(* License along with this program. If not, see             *)
(* <http://www.gnu.org/licenses/>.                    *)
(**************************************************************************)

let lang = "ro"
let start = "Start"
Stephane Glondu's avatar
Stephane Glondu committed
24
let advanced_mode = "Mod avansat"
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
let see_accepted_ballots = "Consultă buletinele de vot acceptate"
let belenios_booth = "Cabina de vot Belenios"
let here = "aici"
let question_header = "Întrebarea #%d din %d — selectați între %d și %d rspuns(uri)"
let at_least = "Trebuie să selectați cel puțin %d răspuns(uri)"
let at_most = "Trebuie să selectați cel mult %d răspuns(uri)"
let previous = "Precedent"
let next = "Următor"
let nothing = "(nimic)"
let enter_cred = "Vă rugăm să introduceți codul de votare:"
let invalid_cred = "Cod de votare invalid !"
sbursuc's avatar
sbursuc committed
36 37
let input_credential = "Introducere cod de votare"
let answer_to_questions = "Răspuns la întrebări"
38 39 40
let review_and_encrypt = "Rezumat și criptare"
let authenticate = "Autentificare"
let confirm = "Confirmare"
sbursuc's avatar
sbursuc committed
41 42 43
let done_ = "Terminat"
let booth_step1 = "Pas 1/6: Introducere cod de votare"
let booth_step2 = "Pas 2/6: Răspuns la întrebări"
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
let booth_step3 = "Pas 3/6: Rezumat și criptare"
let booth_step5 = "Pas 5/6: Confirmare"
let booth_step6 = "Pas 6/6: "
let input_your_credential = "Introduceți codul vostru de votare "
let wait_while_encrypted = "Vă rugăm să așteptați criptarea buletinului vostru de vot..."
let encrypting = "Criptare în curs..."
let restart = "Reîncepe"
let successfully_encrypted = "Buletinul vostru de vot a fost criptat cu succes, "
let not_cast_yet = "dar încă nu a fost depus în urna de vot"
let qmark = "!"
let your_tracker_is = "Numărul vostru de identificare este "
let we_invite_you_to_save_it = "Vă invităm să-l salvați pentru a verifica ulterior că votul vostru este luat în considerare."
let continue = "Continuă"
let election_uuid = "Codul UUID al alegerii: "
sbursuc's avatar
sbursuc committed
58
let election_fingerprint = "Amprenta digitală a alegerii: "
59 60 61 62 63 64 65
let i_am = "Eu sunt "
let and_ = " și "
let i_cast_my_vote = "Am depus votul meu"
let please_login_to_confirm = "Vă rugăm să vă logați pentru a confirma votul vostru."
let your_ballot_for = "Buletinul de vot pentru "
let has_been_received = " a fost primit, dar nu a fost încă înregistrat. "
let nobody_can_see = "Notă: buletinul de vot este criptat și nimeni nu-i poate vedea conținutul."
sbursuc's avatar
sbursuc committed
66 67
let you_have_already_voted = "Notă: ați votat deja. Votul vostru va fi înlocuit."
let go_back_to_election = "Întoarcere la pagina de start a alegerii"
68
let has_been_accepted = " a fost acceptat."
sbursuc's avatar
sbursuc committed
69
let you_can_check_its_presence = "Puteți verifica prezența sa în "
70
let ballot_box = "urna de vot"
sbursuc's avatar
sbursuc committed
71
let anytime_during_the_election = " în orice moment din perioada alegerii."
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
let confirmation_email = " Un e-mail de confirmare v-a fost trimis."
let thank_you_for_voting = "Vă mulțumim pentru participare!"
let is_rejected_because = " este resprins, deoarece "
let fail = "EȘEC!"
let administer_elections = "Administrează alegerile"
let administer_this_election = "Administrează această alegere"
let powered_by = "Realizat de "
let get_the_source_code = "Obține codul sursă"
let audit_data = "Date de audit: "
let parameters = "parametrii"
let public_credentials = "chei de verificare"
sbursuc's avatar
sbursuc committed
83
let trustee_public_keys = "chei publice"
84 85 86 87 88 89
let ballots = "buletine de vot"
let election_server = "Server al alegerii"
let accepted_ballots = "Buletinele de vot acceptate"
let ballots_have_been_accepted_so_far = " buletin(e) de vot au fost acceptat(e) până în prezent."
let ballots_have_been_accepted = " buletin(e) de vot au fost acceptat(e)."
let ballots_have_been_accepted_and = " buletin(e) de vot au fost acceptat(e), și "
Stephane Glondu's avatar
Stephane Glondu committed
90
let have_been_tallied = " au fost contorizate."
91 92 93 94
let username = "Nume utilizator:"
let password = "Parola:"
let login = "Conectare"
let password_login = "Conectare folosind parola"
sbursuc's avatar
sbursuc committed
95 96
let by_using_you_accept = "Folosind acest sit, acceptați "
let privacy_policy = "politica noastră privind datele personale"
97 98 99 100 101
let accept = "Accept"
let not_yet_open = "Din păcate, această alegere nu este încă deschisă"
let come_back_later = "Acesta alegere nu există încă. Vă rugăm să reveniți mai târziu."
let cookies_are_blocked = "Cookie-urile sunt blocate"
let please_enable_them = "Browser-ul dumneavoastră pare să blocheze cookie-urile. Vă rugăm să le activați."
Stephane Glondu's avatar
Stephane Glondu committed
102
let election_currently_closed = "Această alegere este în prezent închisă."
sbursuc's avatar
sbursuc committed
103
let election_closed_being_tallied = "Alegerea este închisă și în curs de contorizare."
Stephane Glondu's avatar
Stephane Glondu committed
104 105 106 107 108 109 110
let the = " Amprenta "
let encrypted_tally = "rezultatului criptat"
let hash_is = " este "
let election_has_been_tallied = "Această alegere a fost contorizata."
let election_archived = "Această alegere este arhivată."
let number_accepted_ballots = "Numărul buletinelor de vot acceptate: "
let you_can_also_download = "De asemenea, puteți descărca "
sbursuc's avatar
sbursuc committed
111
let result_with_crypto_proofs = "rezultatul împreună cu dovada criptografică"
Stephane Glondu's avatar
Stephane Glondu committed
112 113
let blank_vote = "Vot alb"
let no_other_blank = "Nu puteți selecta o altă opțiune la un vot alb"
sbursuc's avatar
sbursuc committed
114 115 116 117 118 119 120 121
let it_will_open_in = "Se va deschide în "
let the_election_will_close_in = "Alegerea se va închide în "
let years = " an(i)"
let months = " luna(i)"
let days = " zi(le) "
let hours = " ora(e)"
let minutes = " minut(e)"
let seconds = " secundă(e)"
Stephane Glondu's avatar
Stephane Glondu committed
122
let result_currently_not_public : ('a, 'b, 'c, 'd, 'e, 'f) format6 = "Rezultatul acestei alegeri nu este disponibil deocamdată. Va fi disponibil în %s."
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133


let mail_password_subject : ('a, 'b, 'c, 'd, 'e, 'f) format6 =
 "Parola voastră pentru alegere %s"

let mail_password : ('a, 'b, 'c, 'd, 'e, 'f) format6 =
 "Sunteți înregistrat(ă) ca votant(ă) pentru alegerea

 %s

Mai jos veți găsi numele de utilizator și parola. Pentru a
Stephane Glondu's avatar
Stephane Glondu committed
134
depune votul vostru, vă trebuie un cod de votare, ce va fi
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
trimis într-un e-mail separat. Aveți grijă, parola și codul
de votare arată similare, dar joacă roluri diferite. Sistemul
va solicita codul de votare la intrarea în cabina de vot.
Numele de utilizator și parola sunt necesare atunci când
buletinul de vot este gata pentru depunere.

Nume utilizator: %s
Parola: %s
Pagina alegerii: %s

Rețineți că este posibil să votați de mai multe ori.
146
Numai ultimul vot va fi luat în considerare.%s"
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156


let mail_credential_subject : ('a, 'b, 'c, 'd, 'e, 'f) format6 =
 "Codul vostru de votare pentru alegere %s"

let mail_credential : ('a, 'b, 'c, 'd, 'e, 'f) format6 =
 "Sunteți înregistrat(ă) ca votant(ă) pentru alegerea

 %s

157
%s
158 159 160 161 162

Cod de votare: %s
Pagina alegerii: %s

Rețineți că este posibil să votați de mai multe ori.
163
Numai ultimul vot va fi luat în considerare.%s"
164

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
let mail_credential_password =
"Veți găsi mai jos codul de vot. Pentru a depune votul vostru, vă
trebuie o parolă, ce va fi trimisă într-un e-mail separat. Aveți
grijă, parola și codul de votare arată similare, dar joacă roluri
diferite. Sistemul va solicita codul de votare la intrarea în cabina
de vot. Numele de utilizator și parola sunt necesare atunci când
buletinul de vot este gata pentru depunere."

let mail_credential_cas =
"Veți găsi mai jos codul de vot."
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

let mail_confirmation_subject : ('a, 'b, 'c, 'd, 'e, 'f) format6 =
 "Votul vostru pentru alegerea %s"

let mail_confirmation : ('a, 'b, 'c, 'd, 'e, 'f) format6 =
 "%s,

Votul vostru pentru alegerea

 %s

a fost înregistrat. Numărul vostru de identificare este

188
 %s%s
189 190


sbursuc's avatar
sbursuc committed
191
Puteți verifica prezența acestuia în urna de vot, accesibilă la
192 193
 %s

sbursuc's avatar
sbursuc committed
194
Rezultatele vor fi publicate pe pagina alegerii
195
 %s%s
196 197

-- \nBelenios"
198

sbursuc's avatar
sbursuc committed
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
let this_vote_replaces = "\n\nAcest vot înlocuiește orice vot precedent."
let please_contact = "Pentru a obține mai multe informații, va rugăm contactați:"

let error_Serialization : ('a, 'b, 'c, 'd, 'e, 'f) format6 = "buletinul vostru de vot are o eroare sintactică (%s)"
let error_ProofCheck = "unele dovezi sunt invalide"
let error_ElectionClosed = "alegerea este inchisă"
let error_MissingCredential = "un cod de votare lipsește"
let error_InvalidCredential = "codul vostru de votare este invalid"
let error_RevoteNotAllowed = "nu sunteți autorizați să revotați"
let error_ReusedCredential = "codul vostru de votare a vost deja utilizat"
let error_WrongCredential = "nu sunteți autorizați să votați cu acest cod de vot"
let error_UsedCredential = "codul de vot a fost deja utilizat"
let error_CredentialNotFound = "codul de vot nu a fost găsit"
let error_UnauthorizedVoter = "nu sunteți autorizați să votați"